Skip to main content
arrow-harrow-herobackcaret-downcaret-downcheckcollapsecontactcrossdowndownloadicon_globegoletterloop2phonequotesicon_searchshipnowtrackshipmentupvideovideo_thinview-more

Responsabilitatea socială a întreprinderii

O abordare proactivă în privința responsabilității sociale, înrădăcinată în angajamentul nostru la nivelul întregii companii

În calitate de lider global în domeniul transportului și logisticii, considerăm că angajamentul față de responsabilitatea socială a întreprinderii poate avea un efect pozitiv propagabil în industrie. Definiția noastră pentru RSI (Responsabilitatea socială a întreprinderii) include aspectele economice, ecologice și sociale ale companiei noastre. Aceasta implică sutele de mii de persoane cu care interacționăm, adică angajații, clienții, investitorii, furnizorii și comunitățile mai mari în care ne desfășurăm activitatea.

Siguranța, sustenabilitatea și standardele înalte de conduită fac parte integrantă din politicile noastre de afaceri. Aceste aspecte determină investițiile noastre în ofertele destinate clienților și executarea strategiilor de creștere. Când luăm inițiative de a îmbunătăți lanțuri de aprovizionare, consolidăm și statutul de marcă responsabilă al companiei XPO Logistics.

Pentru a susține în continuare poziția noastră de cetățean corporativ responsabil:

  • Compania este unită prin programul global de etică și conformitate, care cuprinde Codul XPO privind etica afacerilor și reprezintă numeroasele trăsături pozitive ale culturii noastre. Angajații noștri trebuie să se ridice în fiecare zi la standardele prevăzute în Codul privind etica afacerilor.
  • Angajații noștri sunt instruiți cu privire la cele mai bune practici împotriva mitei și corupției și luăm măsuri extensive pentru a asigura respectarea legilor și reglementărilor locale.
  • Monitorizăm activitățile specifice care au legătură cu performanța RSI. Printre acestea se numără situația privind siguranța rutieră a șoferilor noștri, progresul în ceea ce privește reducerea emisiilor de CO₂, gestionarea deșeurilor generate de unitățile de logistică și formarea și promovarea internă a angajaților noștri.
  • Nu tolerăm niciun comportament care încurajează, facilitează sau contribuie la traficul de persoane, exploatarea prin muncă a copiilor, exploatarea prin muncă obligatorie forțată sau orice altă formă de încălcare a drepturilor omului.
  • Îi îndemnăm pe angajați să fie cetățeni responsabili în cadrul comunității lor și ambasadori ai valorilor XPO. Echipa noastră globală pune la dispoziția tuturor un volum considerabil de informații cu privire la acest aspect. Încurajăm comunicarea printr-o comunitate intranet dinamică disponibilă pentru angajați, dar și prin rețelele sociale publice.

Inițiativa „Global Compact” a Organizației Națiunilor Unite

Compania XPO este mândră că se numără printre semnatarii pactului „Global Compact” al ONU, principala inițiativă globală în ceea ce privește responsabilitatea întreprinderilor. Susținând cele zece principii ale pactului, XPO s-a angajat să respecte drepturile omului, drepturile în domeniul ocupării forței de muncă, mediul înconjurător și măsurile anticorupție.

În Europa, publicăm un rezumat anual al activităților XPO legate de inițiativa „Global Compact” a ONU. Descărcați raportul actual