Transportul multimodal

Cum să asociaţi performanţa economică cu securitatea şi respectarea constrângerilor de mediu?

XPO Logistics caută întotdeauna cel mai bun plan de transport ce asociază calea ferată/căile fluviale/căile maritime/căile rutiere, pentru a optimiza permanent costurile şi termenele de livrare.

Garant pentru obiectivul de reducere a consumului de motorină şi emisiilor de gaze cu efect de seră, XPO Logistics este unicul dvs. interlocutor. Garantează trasabilitatea completă a fluxurilor dvs., urmăreşte maximizarea condiţiilor de siguranţă în transportul materialelor periculoase şi vă permite să măsuraţi performanţele planului de transport.

 

Factorii dvs. de performanţă

Expertiză recunoscută şi atestată de numeroase referinţe de la clienţi.

Interlocutor unic, responsabil de gestiunea şi eficienţa fluxurilor multimodale mondiale.

Buget controlat, datorită deţinerii mijloacelor (8.500 capete tractoare, 9.300 remorci, 6.200 containere, 1.200 containere-client) şi flexibilităţii diverselor modalităţi de transport.

Acces privilegiat la reţelele multimodale mondiale.

 

Expertiza noastră în transportul multimodal

Definirea unui plan de transport multimodal, după analizarea fluxurilor.

Realizarea operaţiunilor de transport prin coordonarea diverşilor operatori necesari. XPO Logistics rămâne unicul dvs. interlocutor.

Trasabilitate şi raportare, datorită unui portal de informaţii dedicat, „my.norbert-dentressangle.com“.

 

PRICEPEREA XPO Logistics

Transfocare pe calculatorul de emisii de CO2 XPO Logistics

XPO Logistics a conceput şi realizat un calculator, ce permite măsurarea emisiilor brute de CO2 corespunzătoare unei operaţiuni de transport.

Instrumentul şi metodologia utilizate au fost verificate de Biroul de certificare VERITAS, care atestează că acest calculator CO2 de la XPO Logistics respectă principiile următoare:
 

  • FIABILITATEA instrumentului şi declaraţiilor,
  • EXHAUSTIVITATEA surselor considerate,
  • TRANSPARENŢA, atât în gestionarea instrumentului şi datelor utilizate, cât şi metodologiilor.

 

Zoom pe Interbulk

În alianţă cu filialele Interbulk, specializat în organizarea transportului de produse în vrac şi gestionarea flotelor de containere, echipele XPO Logistics le propun clienţilor din chimie-petrochimie şi sectorul agroalimentar soluţii personalizate pentru transportul multimodal. Controlarea mijloacelor şi expertiza sunt garantate.